www.eprace.edu.pl » kredyty-inwestycyjne » spis treści

Kredyty inwestycyjne dla podmiotów publiczno-prawnych1. Wstęp2. Kredyty inwestycyjne w strategii banku

 2.1. Bank i jego produkty

 2.2. Pojęcie, funkcje i podział kredytów bankowych

 2.3. Formy zabezpieczeń kredytów

 2.4. Postępowanie kredytowe

 2.5. Ryzyko kredytowe3. Metodyka oceny efektywności inwestycji

 3.1. Inwestycje i ich charakterystyka

 3.2. Źródła informacji

 3.3. Celowość i narzędzia badania zdolności kredytowej

 3.4. Metody oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych4. Kredytowanie działalności inwestycyjnej gmin

 4.1. System finansowy gmin

 4.2. Zadania inwestycyjne gminy

 4.3. Ocena wiarygodności (zdolności kredytowej)

 4.4. Procedura udzielania kredytów gminom na podstawie gminy Łask w Banku Pekao S.A. Odział w5. Analiza empiryczna portfela kredytowego banku

 5.1. Ogólna charakterystyka banku

 5.2. Analiza portfela kredytowego6. Podsumowanie7. Bibliografia

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.