www.eprace.edu.pl » kredyty-inwestycyjne » Metodyka oceny efektywności inwestycji

Metodyka oceny efektywności inwestycji

Potrzeba profesjonalnego przygotowania procesu inwestycyjnego i stosowania właściwych kryteriów oceny efektywności inwestycji determinowana jest dużym ryzykiem, jakim obarczona jest każda decyzja dotycząca kredytowania projektów inwestycyjnych. Rolą banku, wchodzącego z kredytem w finansowanie inwestycji, jest sprawdzenie wiarygodności założeń inwestycyjnych.

Ocena efektywności projektu inwestycyjnego polega na porównaniu dwóch elementów: wielkości zainwestowanego kapitału z wielkością przyszłych dochodów uzyskanych z zainwestowanego kapitału, a zatem tylko z ocenianej inwestycji.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Inwestycje i ich charakterystyka


Źródła informacji


Celowość i narzędzia badania zdolności kredytowej


Metody oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.