www.eprace.edu.pl » kredyty-inwestycyjne » Bibliografia

Bibliografia

 1. Bank i Kredyt 01-02/1995

 2. Bank i kredyt 1997 nr 1, 2

 3. Bank i kredyt 1998 nr 10

 4. Bankowa ocena efektywności, Zielona Góra 1987

 5. Białek G., Podstawy zarządzania pieniądzem w banku komercyjnym, TWIGGER, Warszawa 1994

 6. Bień w. , Zarządzanie finansami przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 1999

 7. Bitz M., Produkty bankowe - rynek usług finansowych, POLTEXT, Warszawa 1997

 8. Bogacka-Kisiel E., Karbowski J., Bankowość - wybrane zagadnienia, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław 1998

 9. Buschgen H., Przedsiębiorstwo bankowe, POLTEXT, Warszawa 1997

 10. Ceram C.W., Bogowie groby i uczeni, PIW, Warszawa 1963

 11. Chojna-Duch E., Dochody gmin z podatków i opłat., ECOSTAR, Warszawa 1998

 12. Dębski W., Kozera K., Leasing czy kredyt, POLTEXT, Warszawa 1995

 13. Dębski w., Wasilewsk., Kredytowanie przedsięwzięć inwestycyjnych, analiza i ocena biznes planu., EDITEX, Warszawa 1995

 14. Dobosiewicz Z., Wszystko o kredytach - przewodnik jak uzyskać i jak spłacić, PWE, Warszawa 1998

 15. Dobosiewicz Z., Kredyt bankowy dla firm i osób fizycznych., INFOR, Warszawa 1997

 16. Drabowski W., Jaworski W.L., Krzyżkiewicz Z., Bankowość, PWE, Warszawa 1988

 17. Dygas-Ostrowska E., Kredytowanie działalności gospodarczej

 18. Fedorowicz Z., Ryzyko bankowe, POLTEXT, Warszawa 1996

 19. Gazeta bankowa 1995 nr 40

 20. Głogowski E., Munch M., Nowe usługi finansowe, PWN, Warszawa 1996

 21. Grabczan W., Zarządzanie ryzykiem bankowym, Fundacja Rozwoju Rachunkowości, Warszawa 1996

 22. Heropolitańska I., Zabezpieczenia wierzytelności banku, TWIGGER, Warszawa 1996

 23. Heropolitańska I., Borowska E., Kredyty i gwarancje bankowe, TWIGGER, Warszawa 1999

 24. Jakubecki A., Mojak J., Niezbecka E., Prawne zabezpieczenia kredytów, Lubelskie Wydawnictwo Prawnicze, Lublin 1996

 25. Jaworski W.L., Bankowość - podstawowe założenia, POLTEXT, Warszawa 1996

 26. Jaworski W.L., Banki polskie u progu xxi wieku., POLTEX, Warszawa 1999

 27. Jaworski W.L., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B., Banki, rynek, operacje, polityka, POLTEXT, Warszawa 1998

 28. Konieczny J., Bankowość inwestycyjna na świecie i w Polsce, OLYMPUS, Warszawa 1996

 29. Kopczyńska L., Szychta A., Walińska E., Poradnik bankowy – kredytowanie małych firm, RAFIB, Łódź 1994

 30. Koperkiewicz-Mordel K., Góral L., Prawo bankowe, OLYMPUS, Warszawa 2000

 31. Kosiński B., Ekonomika banku komercyjnego - wybrane zagadnienia, POLTEXT, Warszawa 1997

 32. Kosiński B., Zarządzanie przedsiębiorstwem bankowym, POLTEXT, Warszawa1997

 33. Kowalczyk L., Biznes plan, czyli jak poznać kredytobiorcę, Warszawa 1996

 34. Krzysztofek M., Bankowy tytuł wykonawczy, Profesjonalna Szkoła Menedżera, Kraków 1996

 35. Krzyżkiewicz Z., Innowacje bankowe, LAM, Warszawa 1996

 36. Krzyżkiewicz Z., Operacje i innowacje bankowe, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1993

 37. Krzyżkiewicz Z., Podręcznik do nauki bankowości, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1997

 38. Kukiełka J., Ubezpieczenia kredytu, OLYMPUS, Warszawa 1994

 39. Lewandowski D., Bezpieczne zarządzanie ryzykiem kredytowym w banku komercyjnym, OLYMPUS, Warszawa 1994

 40. Lewandowski D., Nowe ryzyka bankowe , a nadzór bankowy, TUTOR, Warszawa 1995

 41. Miesięcznik Bank 03/1998

 42. Miesięcznik Bank 07/1996

 43. Miesięcznik Bank 10/1995

 44. Osada Z., Wędrychowski M., Zabezpieczenie spłaty pożyczek, kredytów i gwarancji bankowych, ABC, Warszawa 1996

 45. Owsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka., PWN, Warszawa 1997

 46. Patrzałek L., Finanse lokalne., AE, Wrocław 1998

 47. Patterson R., Poradnik kredytowy dla bankowców, TWIGGER, Warszawa 1995

 48. Piotrowska- Marczak K., Bogus A., Kietlińska K., Marczak J., Bariery samodzielności finansowej samorządów lokalnych., Łódź 1992

 49. Prawo bakowe, Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r., Dz.U. z 1998 nr. 10

 50. Rajczyk M., Podstawy bankowości komercyjnej, Fundacja Edukacji Ekonomicznej, Bielsko Biała 1997

 51. Rajczyk M., Banki komercyjne : produkty finansowe, organizacja, Fundacja Banku Śląskiego, Katowice 1992

 52. Rymek A. (pod redakcją), Kredyty, poradnik dla praktyków, TWIGGER, Warszawa 1993

 53. Ryżewska S., Bankowa analiza przedsiębiorstwa dla potrzeb oceny ryzyka kredytowego, TWIGGER, Warszawa 1999

 54. Rzetelska A., Zdolność kredytowa w prawie polskim, Warszawa 1995

 55. Samorząd Terytorialny 1992 nr 2, 6

 56. Samorząd Terytorialny 1993 nr 7,8

 57. Samorząd Terytorialny 1995 nr 3

 58. Samorząd Terytorialny 1997 nr 4, 10, 19

 59. Samorząd Terytorialny 1998 nr 4, 9

 60. Samorząd Terytorialny 1999 nr 1, 2, 3, 4

 61. Schaal P., Pieniądz i polityka pieniężna, PWE, Warszawa 1996

 62. Smaga E., Ryzyko i zwrot w inwestycjach, Warszawa 1995

 63. Solarz J., Rozwój systemów bankowych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1996

 64. Troicka-Sosińska r., Zabezpieczenie należności pieniężnych., C.H. Beck, Warszawa 1997

 65. Ustawa z dnia 31 stycznia 1989r. o Narodowym Banku Polskim.

 66. Ustawa z dnia 31 stycznia 1989r. Prawo bankowe.

 67. Wspólnota 1997 nr 15, 19

 68. Wspólnota 1998 nr 7, 8

 69. Wyszomirski T., Kredyty bankowe : praktyczny poradnik klienta, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 1996

 70. Wyszomirski T., Bank dla przedsiębiorcy i nie tylko., Kwantum, Warszawa 1998

 71. Zawadzka Z., Ryzyko bankowe, ryzyko stopy procentowej, ryzyko walutowe, POLTEXT, Warszawa 1995

 72. Zawadzka Z., Zarządzanie ryzykiem w banku komercyjnym, POLTEXT, Warszawa 1996

komentarze

skomentowano: 2019-01-08 13:35:37 przez: adam

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.