www.eprace.edu.pl » kredyty-inwestycyjne » Kredyty inwestycyjne w strategii banku

Kredyty inwestycyjne w strategii banku

Banki komercyjne pełnią w gospodarce rynkowej rolę wyspecjalizowanych pośredników finansowych. Działając bowiem w warunkach ryzyka gospodarczego potrafią one zapewnić bezpieczeństwo przyjmowanym wkładom i udzielanym kredytom. Banki nawiązują z klientami stosunki umowne, w których obie strony mają zagwarantowane prawa i sprecyzowane obowiązki.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Bank i jego produkty


Pojęcie, funkcje i podział kredytów bankowych


Formy zabezpieczeń kredytów


Postępowanie kredytowe


Ryzyko kredytowe


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.