www.eprace.edu.pl » kredyty-inwestycyjne » Kredytowanie działalności inwestycyjnej gmin

Kredytowanie działalności inwestycyjnej gmin

Jeszcze do niedawna banki postrzegały gminy jako dostarczycieli tanich środków finansowych, które inwestowane na rynku międzybankowym dawały bankom stosunkowo wysoką marżę zysku. Gminy zaś utożsamiały banki z instytucjami służącymi do przechowywania środków oraz z dostarczycielami bardzo drogich kredytów80. W związku z licznymi zmianami w gospodarce finansowej gmin oraz pojawiającymi się potrzebami korzystania z nowoczesnych produktów bankowych gminy zaczęły szukać takich banków, które mogłyby sprostać tym wymaganiom.

Reforma samorządowa z roku 1999 stawia przed bankami i samorządami terytorialnymi nowe wyzwania w zakresie wzajemnej współpracy. Sprostanie oczekiwaniom współczesnego samorządu, jako coraz bardziej świadomego i krytycznego klienta bankowego, stwarza bankom szansę na umocnienie własnej pozycji dochodowej. Ponadto, banki obsługujące gminy powinny, w związku z istotnymi zmianami prawnymi w zakresie kształtowania rozwoju lokalnego i gospodarki finansowej podmiotów samorządowych, zweryfikować swoje postępowanie i procedury obsługi finansowej gmin. Dostosowanie form i zakresu współpracy wymaga dobrej znajomości specyfiki, potrzeb i oczekiwań samorządu.Podrozdzialy w tym rozdziale:


System finansowy gmin


Zadania inwestycyjne gminy


Ocena wiarygodności (zdolności kredytowej)


Procedura udzielania kredytów gminom na podstawie gminy Łask w Banku Pekao S.A. Odział w


komentarze

git

skomentowano: 2014-01-15 19:08:51 przez: m

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.